Pristagare 2019 med Jan-Ola Östman från prisnämnden och Hugo-ordförande Henrik Huldén

Pristagarna 2019 med (t.v.) prisnämndens ordförande Jan-Ola Östman och (bakom pristagarna) Hugo-ordförande Henrik Huldén

Hugo Bergroth-pris 2019 till Ordkonstskolan och Simon&Märta

2019 års Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens Ordkonstskola vid Språkvårdsdagen den 17 maj. Priset togs emot av skolans rektor Monica Martens-Seppelin och medarbetarna Iréne Poutanen och Maja Ottelin.

Sydkustens ordkonstskola har inspirerat barn till att leka med ord genom sin undervisning i ordkonst, sina turnerande utställningar som Ordboet och sina ordkonstläger. Ordkonstskolan gör ett utmärkt och mångsidigt arbete kring språk och visar att man med språk och fantasi kan skapa nya världar och dessutom synliggör skolan sitt arbete mycket bra. Skolan arrangerar ordkonstledarutbildningar för vuxna i hela Svenskfinland.”

Hugo Bergroth-sällskapet delade också ut en språksporre för att lyfta fram duktiga och entusiastiska språkbrukare eller språkliga inspiratörer. Årets språksporre på 1000 euro går till programledarna på X3M morgon Simon Karlsson och Märta Westerlund, som ”är intressanta för sin målgrupp och fångar upp svenskspråkiga unga i en krävande mediemiljö. De har ett gott språk och deras personliga stil visar också en språklig identitet som är färgad av uppväxtmiljöerna i Pargas respektive Västnyland. Simon och Märta och deras glada kommunikation i radio och på sociala medier är en klart bidragande orsak till att många finlandssvenska unga följer Svenska YLE." 

Hugo Bergroth-priset och Språksporren

Hugo Bergroth-sällskapet har prisbelönat språkligt medvetna personer sedan år 1993.

Hugo Bergroth-priset ges till någon som i sin verksamhet har bidragit till Hugo Bergroth-sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Språksporren kan tilldelas personer som med sin verksamhet har uppmuntrat andra att använda, sprida eller  utveckla det svenska språket i enlighet med sällskapets syften.

Språkpristagare

1993 Ann-Kristin Schevelew

1994 -

1995 Lena Björklund

1996 Tove Fagerholm

1997 Tomas Hellén

1998 Henrik Bruun

1999 Yvonne Hoffman

2000 Björn-Eric Mattsson

2001 Lars Svedberg

2002 Seija Tiisala

2003 Kristin Olsoni och Martin Kurtén

2004 Barbro Holmberg

2005  Sonja Vidjeskog

2006 Jan Granberg

2007 Margareta Gustafsson

2008 Susanne Ringell

2009 Ann-Marie Malmsten

2010 Magnus Londen

2011 Lauri Karvonen

2012 Mikaela Hasán

2013 Paulina Tallroth

2014 Anna-Lena Laurén

2015 Mårten Westö

2016 Viveca Dahl

2017 Tom Pettersson

2018 Janina Orlov

2019 Sydkustens Ordkonstskola

Språksporrar

1993 -

1994 -

1995 Christian Hellman

1996 Sås & Kopp

1997 -

1998 -

1999 Bosse Österberg

2000 Anders Larsson

2001 Peter Lüttge

2002 -

2003 Christel Nyman

2004 Jan-Erik Granqvist

2005 Patrik Stenvall

2006 Nina Gran

2007 -

2008 Susanne Ahlroth-Särkelä

2009 Thomas Lundin

2010 Michael Björklund

2011 Arne Alligator

2012 Senja Larsen

2013 Johanna Dikert & Malou Zilliacus

2014 Helsingin Sanomat

2015 Humorgruppen KAJ

2016 LL-center

2017 Tv-programmet Strömsö

2018 -

2019 Simon och Märta, x3m morgon