Prpjektet Skrivande skola fick

Hugo Bergroth-priset 2023 

Språksporre till fotbollsproffset och läsfrämjaren

Tim Sparv.


Pristagarna utses av Hugo Bergroth-sällskapets styrelse på förslag av allmänheten. Priset finansieras av Svenska kulturfonden och har delats ut sedan år 1993, senast till journalisten Kerstin Kronvall (2022), tolkarna Tiina Sjelvgren och Annica Törmä (2021), Silja Sahlgren-Fodstad (2020), Sydkustens Ordkonstskola (2019), Janina Orlov (2018) och Tom Pettersson (2017). De senaste språksporrarna har tilldelats kulturproducenten Siw Handroos-Kelekay (2022), podden Näst sista ordet (2021), Esbobibban på svenska (2020) programledarna Simon och Märta (2019) och tv-programmet Strömsö (2017).

Hugo Bergroth-priset och Språksporren

Hugo Bergroth-sällskapet har prisbelönat språkligt medvetna personer sedan år 1993.

Hugo Bergroth-priset ges till någon som i sin verksamhet har bidragit till Hugo Bergroth-sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Språksporren kan tilldelas personer som med sin verksamhet har uppmuntrat andra att använda, sprida eller  utveckla det svenska språket i enlighet med sällskapets syften.

2020 års språkpristagare, kulturredaktören Silja Sahlgren-Fodstad

 

Språkpristagare

1993 Ann-Kristin Schevelew

1994 -

1995 Lena Björklund

1996 Tove Fagerholm

1997 Tomas Hellén

1998 Henrik Bruun

1999 Yvonne Hoffman

2000 Björn-Eric Mattsson

2001 Lars Svedberg

2002 Seija Tiisala

2003 Kristin Olsoni och Martin Kurtén

2004 Barbro Holmberg

2005  Sonja Vidjeskog

2006 Jan Granberg

2007 Margareta Gustafsson

2008 Susanne Ringell

2009 Ann-Marie Malmsten

2010 Magnus Londen

2011 Lauri Karvonen

2012 Mikaela Hasán

2013 Paulina Tallroth

2014 Anna-Lena Laurén

2015 Mårten Westö

2016 Viveca Dahl

2017 Tom Pettersson

2018 Janina Orlov

2019 Sydkustens Ordkonstskola

2020 Silja Sahlgren-Fodstad

2021 Tiina Sjelvgren och Annica Törmä

2022 Kerstin Kronvall

2023 Projektet Skrivande skola

Språksporrar

1993 -

1994 -

1995 Christian Hellman

1996 Sås & Kopp

1997 -

1998 -

1999 Bosse Österberg

2000 Anders Larsson

2001 Peter Lüttge

2002 -

2003 Christel Nyman

2004 Jan-Erik Granqvist

2005 Patrik Stenvall

2006 Nina Gran

2007 -

2008 Susanne Ahlroth-Särkelä

2009 Thomas Lundin

2010 Michael Björklund

2011 Arne Alligator

2012 Senja Larsen

2013 Johanna Dikert & Malou Zilliacus

2014 Helsingin Sanomat

2015 Humorgruppen KAJ

2016 LL-center

2017 Tv-programmet Strömsö

2018 -

2019 Simon och Märta, x3m morgon

2020 Esbobibban på svenska

2021 podden Näst sista ordet

2022 Siw Handroos-Kelekay

2023 Tim Sparv