Hugo Bergroth-sällskapets, Hanaholmens och Språkinstitutets

SPRÅKVÅRDSDAG 

avverkades fredagen den 17 maj 2024

AI och svenskan 

Hur får vi ut det mesta möjliga?

En engagerad deltagarskara på 170 personer medverkade, och på scen eller skärm sågs Linda Mannila, Björn Olofsson, Mathias Creutz, Annette Kronholm, John Henriksson, Jan-Ulrik Lindberg, Monika Pettersson, Jonas Jungar och Henrik Huldén.

 


Alfred Backa och SKOLMUSIK

fick årets språkpriser 

Språkforskarpris till Jan-Ola Östman

Svenska Akademien har tilldelat åldershugon Jan-Ola Östman Svenska Akademiens språkforskarpris 2021. Svenska Akademiens språkforskarpris instiftades 2006 och ges till en verkligt framstående svensk språkforskare. Priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Prisbeloppet är 250 000 kronor.
Hugo Bergroth-sällskapet gratulerar Jan-Ola Östman å det varmaste!

Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. 

Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet samarbetar i sin verksamhet med bland andra Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt olika utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sällskapet uppmärksammar förtjänta personer genom att dela ut Hugo Bergroth-priset och Språksporren vid den årliga Språkvårdsdagen, som arrangeras i anslutning till Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj.

Hugo Bergroth-sällskapet är en registrerad förening, och har ett 70-tal medlemmar; 18 ordinarie ledamöter, korresponderande ledamöter, hedersledamöter, s.k. ”Hedershugor” samt tidigare ordinarie ledamöter, s.k. ”åldershugor”.

 

 

Presenttips!

FINLANDSSVENSKA – ett språk, en känsla, en bok. 

I Hugo Bergroth-sällskapets antologi diskuteras vårt finlandssvenska språk ur en rad spännande perspektiv i artiklar av Erik Andersson, Jennica Thylin-Klaus, Henry Rask, Mikael Reuter, Bengt Ahlfors, Charlotta af Hällström-Reijonen (också redaktör för boken), Catharina Grünbaum, Marika Tandefelt, Anna Maria Gustafsson, Anders Westerlund, Henrik Huldén, Gunborg Gayer och  Jamima Löfström (också redaktör för boken). Antologin utkom år 2017 till hundraårsjubileet av Hugo Bergroths banbrytande verk "Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift".

Antologin kostar 12 € och portokostnaden är drygt 7€. Du kan komma över boken på två sätt: 

1. Betala in 19 euro på sällskapets konto (Aktia Bank: FI6340553020006441, BIC: HELSFIHH) och uppge namn och leveransadress

eller
2. skicka e-post till annamaria.gustafsson@sprakinstitutet.fi med ditt namn och din adress. Då får du boken och betalningsinformation per post.

 

 

 

Hugo Bergroth-sällskapet arrangerade programaftnarna Vi minns Lars Huldén på Svenska Teatern i januari 2017, på Nya paviljongen i Grankulla onsdagen den 24 maj och på Grand i Borgå fredagen den 26 maj. . Se bilder från Svenska Teatern här.   Bilder från Grankulla och Borgå finns här.