Evenemang och kurser

Välkommen på fortbildningskursen Kommunikation och språkriktighet som arrangeras av
Hugo Bergroth-sällskapet i samarbete med Hangö sommaruni hösten 2020 och våren 2021. Kursen riktar sig särskilt till dig som är översättare, lärare, informatör, journalist eller bara allmänt intresserad av språk och kommunikation. Anmälan senast 25/9.

KURS I KOMMUNIKATION OCH SPRÅKRIKTIGHET


Välkommen till Språkvårdsdagen 2021 

Nytt datum! Seminariet arrangeras på Hanaholmen

tisdagen den 18 maj 2021

tema är

Rätt ord i rätt tid

Om nya begrepp och laddade ord. Hur väljer jag när världen förändras?

medverkande bl.a.

Sofia Tingsell, Maria Swanljung, Pia Mikander,

Don Kulick, Nina Martola, Malin Gustavsson och Susanna Landor.

Anmälan öppnar på våren.

 

 


SPRÅKVÅRDSDAGEN 2019 arrangerades den 17 maj med tema

Hur når vi fram med språket?

Tänka, berätta, förklara.

Program: 

Hälsningsord

  • Maria Romantschuk, programdirektör, Hanaholmen

  • Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Språkliga rekommendationer som färskvara

  • Maria Bylin, Språkrådet, Sverige

ELY, SOTE, SUPO – översättarens dilemma

  • Ilkka Voimäki, översättare, riksdagens svenska byrå

Myndighetsspråkvård och klarspråkssamarbete

  • Maria Fremer, språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Utdelning av Hugo Bergroth-priset

         

"Som en fotboll utan fötter".

Språket i finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur

  • Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap, Åbo Akademi 

Estrids bokklubb – en genväg till boken

  • Sanna Sofia Vuori, barnkulturarbetare och författare

Vad förstår vi?

  • Tomas Dalström, hjärnvetare, Very Important Brains, Sverige

 
Språkvårdsdagen 2018 arrangerades fredagen den 18 maj, med temat

SKRIVA SVENSKA 

Ur programmet:

Riktig svenska - nya normer i Svenska skrivregler      

                                         Ola Karlsson, huvudredaktör, Svenska skrivregler                     

Lättläst är inte lättskrivet

                                         Johanna Rutenberg, LL-center                                                      

Översättning – en omöjlig skrivuppgift?

                                         Janina Orlov, översättare                                                              

Samspelet mellan text och bild på webben

                                         Helena Englund, språkkonsult, författare

Radioprataren som blev webbskribent – den nya journalistrollen

                       Marit Lindqvist, redaktör, Svenska YLE                                      

Skriva blogg på svenska

                                         Rolf Blauberg, Amanda Audas-Kass,

                                         bloggande modersmålslärare                                                      

 

Språkvårdsdagen 2019 arrangeras fredagen den 17 maj

 

VI MINNS LARS HULDÉN

Programaftnar I Grankulla och Borgå i maj 2017.  Bengt Ahlfors, Emma Klingenberg, Kent Sjöman, Ami Aspelund, Max Forsman och Henrik Huldén framförde texter och visor av Lars Huldén (1926-2016). I Borgå berättade ärkebiskop emeritus John Vikström om sina kontakter med Lars Huldén. Musiken spelades av Henrik Wikström, Niklas Nylund och Guido Jäger.

SPRÅKVÅRDSDAGAR

Språkvårdsdagen 2017

"Slarva inte med orden" 

Översättning och språkvård

Maskinöversättning, Anna Sågvall Hein, VD, professor emerita i datorlingvistik, Uppsala universitet

Översättningsprogrammet och jag.  Rune Skogberg, Hugo Bergroth-sällskapet, översättare

”Sote, federala domare och brandarbete”  Om journalistiskt arbete i flerspråkig miljö. Patrick Holmström, journalist, ordförande i Rundradions svenska språknämnd RUSS

Skönlitterär redigering – dragkamp och samarbete Peter Sandström, författare, ordförande Finlands svenska författareförening och Anna Friman, litterär chef, Schildts&Söderströms förlag diskuterar

Är alla världens språk verkligen lika bra?  Mikael Parkvall, lektor, lingvist, Stockholms universitet

Hugo Bergroth är död. Leve Hugo Bergroth! Det är 100 år sedan den första upplagan av boken ”Finlandssvenska” utkom. Charlotta af Hällström-Reijonen, Hugo Bergroth-sällskapet, forskare, språkvårdare

Språkväktare på bägge sidor om radioapparaten (pecha kucha) Heidi Grandell-Sonck, redaktör, Svenska YLE

Språket i modersmålsprovet  – en spegel för språkutvecklingen? Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och censor, Jan Hellgren, specialsakkunnig och medlem i Studentexamensnämnden, och Maria Grandell-Strömgård, lektor i modersmål och litteratur, diskuterar hur språket i studentprovet utvecklats under årens lopp tillsammans med Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet.

Språkvårdsdagen 2016

arrangerades i samarbete med Svenska handelshögskolan på Arkadiagatan i Helsingfors. Tema var 

"Att göra det svåra begripligt
Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation"


Några plock ur programmet:

Jag kände hur pulsen steg när jag började tala”
Lär sig studenter att kommunicera muntligt på kurser i retorik?

Åsa Mickwitz, fil.dr, universitetslektor, Språkcentrum, Helsingfors universitet

Det svenska medicinska språket.
Tom Pettersson, professor, med.o.kir.dr, Helsingfors universitet och Helsingfors
universitetscentralsjukhus

Pressmeddelandet – hur skriva så att journalisten orkar bry sig?
Jonas Jungar, redaktionschef, Yle Nyheter

Allt det där som finns mellan stjärnorna och lite till (pecha kucha)
Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör, Svenska Yle

Juridikens språk – till nytta, glädje och besvär!
Hans Landqvist , docent, universitetslektor, Göteborgs universitet

 

Skriv fängslande och begripligt – skriv populärvetenskapligt
Birgita Klepke och Susanne Rydell, journalister och utbildare
vid Skrivpopulärvetenskapligt.se

Fallgropar i statistisk kommunikation (pecha kucha)
Susanna Taimitarha, utbildningsplanerare, Hanken

Tio tips för att få din artikel publicerad
Camilla Lindholm, docent, akademiforskare, Helsingfors universitet

Förenkla men inte ljuga? Att välja sina ord då man skriver läromedel
Jonas Waxlax, lektor i fysik, Gymnasiet Lärkan

 

SPRÅKVÅRDSDAGENS TEMAN

2016: Att göra det svåra begripligt – Om vetenskapens språk och effektiv expertkommunikation

2015: Språkets byggstenar [grammatik]

2014: Gott språk lönar sig, dåligt språk blir dyrt

2013: Du sköna nya svenska [engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige]

2012: Svenskan i näringslivet i Finland och Sverige – Business och andra affärer

2011: Dröm och verklighet [översättning och myndighetsspråk i Sverige och Finland]

2010: Skolspråk: svenska. Erfarenheter och möjligheter i Finland och Sverige

2009: Efter 1809: svenskan i Sverige och svenskan i Finland

2008: Klart språk

2007: Det politiska språket

2006:

2005:

2004: Datorn och språket

2003:

2002: Språklyft – om språkvård och språkplanering

2001:

2000: Vad betyder EU för svenskan?

1999: Ungdomsspråk

1998: Skriva sin värld – den finlandssvenska prosans språkliga utmaningar

1997:

1996:

1995:

1994:

1993:

Om Språkvårdsdagen 2015

Språkvårdsdagen 2015 fyllde Hanaholmens auditorium nästan till sista plats. Temat var SPRÅKETS BYGGSTENAR - dvs. grammatik.

Grammatikaposteln Sara Lövestam (bilden) medverkande med ett inlägg rubricerat "Grejen med grammatik", och drog ned både skratt och applåder.

Bland de övriga föredragshållarna och debattörerna fanns bl.a. terminologen Henrik Nilsson, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman och trion Mona Forsskåhl-Nina Martola-Ann-Marie Malmsten.

 

Sammanfattningen av programmet kommer här i sonettform, skriven av prof. em. Erik Andersson, signaturen Evander i Åbo Underrätelser.

BYGGSTENS-, MURBRUKS- OCH BYGGNADSSTÄLLNINGSDYNAMIK

En text byggs upp av ord, som hus av tegel,

och det är viktigt att vi lär oss många,

men det kan vara bra att ha en regel

som ordnar dem, när satserna blir långa.

 

Då gjuts ditt budskap i en lämplig degel,

men ramarna får inte bli för trånga.

Ett verb på plats kan bli ett förligt segel,

att bala taklänges kan kräva ånga!

 

Min svenska kan jag faktiskt lita på,

när terminologin är klar och rik,

men har du häst ? vem skriver intyg då?

 

Filantropoglodytautodidakter

kan stuva om, så vi kan få kontakter

från språk till värld med hjälp av grammatik!

 

                             *

 

På Hanaholmen är det Språkvårdsdag.

Här blir du kreativ på dialekt.

Språkkännedom gör dig till ett subjekt

som aktivt tolkar termer i vår lag.

 

Betydelsen får inte bli för vag,

men kontexten betonar rätt aspekt

så din förståelse tycks bli direkt

och kommunikationens mast får stag.

 

Om vi kan göra päron till potatis,

har vi förståelsen till hälften gratis.

Är vi oss själva nog, kan det bli bråk.

 

Författaren bör vara vass i baldet

liksom en översättare, ifall det

ska bli ett gott och realistiskt språk.

                             EVANDER