Styrelse och ledamöter

Hugo Bergroth-sällskapet 2024

Ordförande: Pamela Granskog

Styrelseledamöter: Minna Levälahti (vice ordförande), Anna Maria Gustafsson (sekreterare), Jamima Löfström (skattmästare), Jonas Jungar, Riko Eklundh.

 

Hugo Bergroth-sällskapets ordinarie ledamöter (januari 2024) 

 • Johan Bärlund
 • Riko Eklundh
 • Mona Forsskåhl
 • Anna Friman
 • Pamela Granskog
 • Anna Maria Gustafsson
 • Jan Hellgren
 • Henrik Huldén
 • Charlotta af Hällström-Reijonen
 • Jonas Jungar
 • Jannika Lassus
 • Minna Levälahti
 • Jamima Löfström
 • Ann-Marie Malmsten
 • Nina Martola
 • Rune Skogberg
 • Pia Westerberg
 • Sonja Vidjeskog

Hedershugor

 • Catharina Grünbaum
 • Kenneth Larsson
 • Mikael Reuter
 • Marika Tandefelt

Åldershugor (68 år fyllda)

 • Bengt  Ahlfors
 • Gunborg Gayer
 • Ann-Marie  Ivars
 • Torbjörn Kevin
 • Anne-Marie Londen
 • Ingegerd Nyström
 • Sten Palmgren
 • Marianne Saanila
 • Mirja Saari
 • Ann Sandelin
 • Eivor Sommardahl
 • Peter Slotte
 • Erik Wahlström
 • Kristina  Zilliacus-Roslin
 • Jan-Ola Östman

Hugo-ledamöter fick utmärkelser

Ledamoten i Hugo Bergroth-sällskapet Henrik Huldén har tilldelats det svenska Alf Henrikson-priset 2024 för sin vers- och viskonst. Henrik var ordförande i Hugo Bergroth-sällskapet åren 2017–2019. Alf Henrikson-sällskapets meddelande här
Ledamoten i Hugo Bergroth-sällskapet, avdelningsföreståndaren vid Institutet för de inhemska språken, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen tilldelades i december 2022 riddartecknet av Finlands Vita Ros' orden. Språkinstitutets presentation av riddare Lotta här. 

Svenska Akademiens språkforskarpris till Hugo-ledamöterna Jan-Ola Östman 2021 och Erik Andersson 2016

Priset ges till en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid.

Jan-Ola Östman (f. 1951) är språkforskare och professor emeritus vid Helsingfors universitet. Han är numera bosatt i Uppsala. Östmans forskningsinriktning är språkanvändning, speciellt pragmatik, dialektologi, språksociologi och konstruktionsgrammatik. Han disputerade på en avhandling om Solfdialekten vid University of California, Berkeley år 1986. Svenska Akademien uppmärksammar i sitt pressmeddelande särskilt verket as You know – a discourse-functional approach (1981), samt Östmans samredaktörskap i bokserierna Handbook of Pragmatics (1995–) och Constructional Approaches to Language (2004–).

Erik Andersson (1948-2018) var en av Hugo Bergroth-sällskapets stiftande medlemmar. Han var språkvetare och poet. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år. Anderssons avhandling handlade om Verbfrasens struktur i svenskan. Erik Andersson var ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten och fungerade som redaktör för flera volymer på det språkvetenskapliga området.